Als gevolg van de reconstructie van de Van Konijnenburgweg is de toenmalige rotonde ook verdwenen. Deze rotonde lag op de huidige kruising Van Konijnenburgweg – Markiezaatsweg en heette officieel Papegaaiplein. Bij de reconstructie is weliswaar de rotonde verdwenen, maar de naam Papegaaiplein heeft de gemeente nooit ingetrokken en “ligt dus nog ergens in een la”.
Recentelijk heeft een bewoner van ons appartementencomplex overleg gehad met de desbetreffende gemeente-ambtenaar en dat ging/gaat dan over de mogelijkheid/wens om de naam Papegaaiplein toe te wijzen aan het parkeerterrein op de hoek Oude Vissershaven – Watermolenpad – Wittoucksingel. Op verzoek van de desbetreffende gemeente-ambtenaar heeft onze bewoner een schriftelijk verzoek tot toewijzing van de naam Papegaaiplein bij de gemeente Bergen op Zoom ingediend.
Nu maar afwachten !!!!