De bewoners van het appartementencomplex Vissershaven hebben samen met de Bewonerscommissie Vissershaven overleg gehad met de gemeente Bergen op Zoom betreffende het parkeren bij ons appartementencomplex na de realisering van het bouwproject ‘t Suikerwerk.
Uiteindelijk hebben we bereikt dat er geen (!) parkeerplekken – telkens 3 plekken tussen twee platanen – komen tussen de platanen in de Oude Vissershaven en dat in deze straat alleen langs-parkeren komt.
Het is ons gelukt de gemeente te overtuigen dat parkeren tussen de platanen teveel gevaar oplevert voor het overige verkeer en dan met name de fietsende schoolgaande jeugd en ook de recreatieve fietsers.

Overigens wordt de Oude Vissershaven na de herinrichting van de Rijtuigweg een éénrichtingsstraat.
Zie ook de volgende bijlage.

Tevens is een bijlage bijgevoegd van de mogelijke toekomstige inrichting van onze wijk.

3juni2021 parkeren variant 3 Nieuwe Vesting varianten Oude Vissershaven
inrichtingsplan augustus 2021