De rijksoverheid heeft al een poosje een actieve positie wat betreft duurzame energie in Nederland. Op de website van rvo.nl staat daarover onder meer te lezen:

“Hoe regel je vergunningen, financiering en plaatsing van een bioenergie-installatie? Of een windmolen? Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunen we u bij duurzame energie-oplossingen in de praktijk.

Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.”

Mij staat bij dat ik “ergens” heb gelezen dat het mogelijk niet realiseerbaar is om op het platte dak van ons appartementencomplex bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen.
Desalniettemin heb ik onze bewonerscommissie verzocht de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame energie voor ons appartementencomplex te (laten) onderzoeken en de bewonerscommissie heeft daarop gereageerd door mijn vragen te agenderen voor hun eerstkomende vergadering.

Ik heb de Bewonerscommissie onder meer de volgende vragen voorgelegd en ik denk dan aan met name het voorzien in energie voor onze 3 liften, de luchtverversingsinstallatie , welke uitkomt in de parkeerstalling, de poort van de stallingsgarage, de verlichting in de centrale binnenhallen en de parkeerstalling en ga zo maar door:

–  Is het het onderzoeken waard om bijvoorbeeld gezamenlijk met – ik noem maar – buurman Smeekens/Couwenbergh een zonnepanelen-installatie te verwezenlijken of
–  Idem met de projectontwikkelaar, welke woningen en appartementencomplex(je) gaat realiseren aan de Wittoucksingel en/of Oude Vissershaven
– Of misschien wel met de “buren aan de overkant”, want zij hebben een prachtig groot plat dak?

Ik wacht voorlopig de bevindingen van onze Bewonerscommissie in spanning af.

Gidy Jansen
Watermolenpad 88