Wij, de bewonerscommissie Vissershaven (BCV), hebben al in een vroeg stadium actief contact opgenomen met de projectontwikkelaar van dit plan (www.tsuikerwerk.nl). De achterliggende gedachte was dat het voor alle partijen prettig zou zijn als we elkaar op de hoogte hielden van de ontwikkelingen, wijzigingen in bouwplannen en ga zo maar door. Immers, een goede communicatie kan onderlinge misverstanden en problemen voorkomen. Ons initiatief werd dan ook zeer enthousiast ontvangen door de PR-afdeling van Era.

In theorie zag een en ander ook zeer goed uit; de praktijk is helaas anders geworden. En ja, mogelijk was de BCV wat te naïef.

Tot op heden hebben we nul komma nul respons van de projectontwikkelaar ontvangen; ook niet toen het issue van het aantal te realiseren parkeerplaatsen er was.
De BCV zal daarom dit initiatief, welke overigens dus nooit van de grond is gekomen, een stille dood laten sterven.