Mededelingen

 

Het is altijd mogelijk dat u, als bewoner van het appartementencomplex Vissershaven te Bergen op Zoom, iets wilt melden.

Voorbeelden van mogelijke berichten zijn:
– verhuizing (u bent in Vissershaven komen wonen of u gaat juist weg)
– overige peroonlijke berichten als geboorte (klein)kind, huwelijk en overige familieberichten
– natuurlijk kunt u hier ook uw “ergernis” kwijt over bijvoorbeeld de verkeerssituatie bij ons appartementencomplex, het groenonderhoud in de omgeving, et cetera

Stuur uw bericht naar: info@nullwaterpleintje.nl

Neem contact met ons op!

NieuwsContact