Het is geen nieuw fenomeen, maar het steekt regelmatig de kop op.

Tijdens de besprekingen van een aantal bewoners met de desbetreffende beleidsambtenaar/projectleider van de gemeente Bergen op Zoom – het ging toen over het gebrek aan geplande parkeerplaatsen bij het project ‘t Suikerwerk – kwam naar voren dat de gemeente Bergen op Zoom en de projectontwikkelaar ervan uitgaan dat in het project ‘t Suikerwerk door toekomstige bewoners gebruik zal worden gemaakt van één of meerdere deelauto’s. Een groot voordeel van deelauto’s is dan voor de gemeente Bergen op Zoom dat er natuurlijk minder parkeerplaatsen nodig zijn!

Een deelauto is een (personen)auto, welke door meerdere bewoners gebruikt wordt of kan worden
Een aanzienlijk deel van onze bewoners rijdt op jaarbasis (ruim) minder dan 10.000 km; dat betekent dus dat hun auto het overgrote deel van de tijd gewoon stil staat en daardoor per gereden kilometer/per maand/per jaar een dure grap is geworden.
Met de aanschaf van een deelauto – een elektrisch aangedreven auto? – kunnen voor die bewoners de terugkerende kosten fors worden verlaagd.

Binnenkort zal bij de bewoners de belangstelling voor een deelauto worden geïnventariseerd.

.